Support

Vi ber alle våre kunder om å melde inn alle saker til e-post. Første ledige konsulent vil umiddelbart ta tak i saken.

Ved alle typer henvendelser løses de fleste straks. Henvendelser som er mer krevende både tidsmessig og faglig, vil bli fordelt til fagkonsulenter som tilbakemelder etter hvert som sakene er løst. Kunden vil uansett bli fortløpende orientert om status i saken.

 

VAKTORDNING

Dersom noe skjer utenfor normal arbeidstid vil det i enkelte tilfeller være kritisk at aksjoner for å rette feil påbegynnes umiddelbart. For å imøtekomme dette har Alpha IT en vakttelefon som er betjent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Denne tjenesten er tilgjengelig for alle våre kunder på ASP eller dersom bedriften har servere lokalisert hos Alpha IT.

Ønsker du å ringe til vår vakttelefon så er nummeret hit 73 60 60 78. Vi ber uansett om at du registrerer saken pr. e-post i forkant, slik at vi får et saksnummer på henvendelsen.

Alle henvendelser til vakttelefonen må være regulert i avtale på forhånd. Dersom slik avtale ikke eksisterer, vil kunden bli belastet i henhold til våre til enhver tid gjeldende satser for slike henvendelser.