Drift

IKT kan gjøre oss effektive, men samtidig også meget sårbare.
Erfaring viser at når IKT-systemene virker som de skal gir dette betydelig merverdi til virksomhetens kjerneområder.

Når IKT-systemene ikke virker vil hele organisasjonens forretningsdrift lammes.

Alpha IT kan sørge for en driftssituasjon som gir deg en stabil IKT-løsning og en leveringsdyktig IKT-avdeling.

 

Noen effekter av Drift fra Alpha IT:

Antall feil reduseres ved at hendelser håndteres før de blir kritiske
Løsningstid og nedtid ved feil reduseres
Endringer og nye tjenester innføres på en sikker måte
En samarbeidspartner med IKT Driftstjenester som kjernevirksomhet
Vårt driftskonsept strekker seg fra fra overvåking av kritisk utstyr, til full overtagelse av driftsoppgaver for alle typer bedrifter.

 

Våre tre hoved-områder innen drift er:

1) ASP (Application Service Provider)

Flere og flere kunder ønsker faste IT kostnader, og hos en ASP leverandør kan du kjøre alle bedriftens dataprogrammer til fast avtalt pris. Bedriftens programmer kan nås fra bedriftens kontorer, hjemmekontorer og andre lokasjoner, forutsatt tilgang til godkjente kommunikasjonsløsninger. Programmene kjøres på ASP leverandørens datamaskiner, dermed unngår bedriften store investeringer i hardware.

 

2) Servere hos bedriften (Insourcing)

ASP teknologien har mange fortrinn, og en del bedrifter velger å ta disse i bruk i egen bedrift og i egne lokaler. Alpha IT vil kunne bistå til å installere, sette i drift og ha løpende vedlikehold og overvåking av serverne. Erfarne konsulenter kan enten forestå driften ved personlig fremmøte eller gjennom kommunikasjonslinjer fra Alpha IT sine kontorer. Kundens egne overvåkings- og driftssystemer benyttes og alle servere forblir i kundens egne lokaliteter og i kundens eie.

 

3) Bedriftens servere hos Alpha IT (Outsourcing)

Dette er for bedrifter som ønsker å begrense ressursbruk på egen IKT-avdeling, men som allerede har en godt utbygd serverpark. Løsningen er basert på at kundens IKT-systemer driftes hos Alpha IT sitt driftssenter hvor kritiske komponenter i kundens nettverk/infrastruktur daglig sjekkes og loggføres. I tillegg utføres annet arbeid på oppdrag fra kunde fra driftssenteret. Kundens egne overvåkings- og driftssystemer benyttes og alle servere forblir i kundens eie, mens lokalisering vil være hos Alpha IT sitt driftssenter.