Konsulent

I tillegg til nedenstående vil vi, sammen med våre partnere, også kunne ivareta bedriftens helhetlige behov for tjenester/rådgivning. Vi vil dermed bistå til at våre kunder kan benytte IKT som er nyttig verktøy i hverdagen som igjen gir et betydelig bidrag til merverdi til virksomhetens kjerneområder.

 

Prosjektledelse / prosjektdeltagelse

Med bakgrunn i vår erfaring, mener vi at vi har mer enn god nok kompetanse til å påta oss oppdrag innenfor prosjektledelse i IKT-prosjekter. Vi kan også være en støttespiller i slike prosesser dersom bedriften selv ønsker prosjektledelsen.

 

Rådgivning

Alpha IT påtar seg oppdrag innenfor rådgivning i IKT-spørsmål. Vi vil kunne tilby faglig god og riktig rådgivning innenfor nettverk, kommunikasjon og infrastruktur.

 

Opplæring

Avanserte produkter vil ofte ikke kunne gi den ønskede effekt uten tilstrekkelig kompetanse. Vi kan tilby kursledere innefor en rekke fagområder hvor kunden selv kan være med å tilrettelegge innholdet i de forskjellige kursene. Noen av kursene vil kunne bli avholdt i samarbeid med en av våre partnere.